3 years ago 0 0. Word for the World. Kayamanang Espirituwal sa Sisidlang Yari sa Putik. Read the Bible free online. Leave a Reply Cancel reply. -Job 2:6 Mga Saloobin na Talata sa L… 4 Kaya naman, alang-alang sa ministeryong ito na tinanggap namin dahil kinaawaan kami, hindi kami sumusuko. 2 Mga Taga-Corinto 5:7 - (Sapagka't nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin); (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ako ma'y aliping tulad mo, at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Dios na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia; 2 Kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang-loob. 2 Corinto 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Word for the World has started more than 300 churches throughout the Philippines and the world. JimLaS 4 months ago 1 min read. 3 … Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 2 Mga Taga-Corinto 4 2 Mga Taga-Corinto 6 → 1 Sapagka't nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. 2 Mga Taga-Corinto 5:21 - Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Dios. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatirapa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto. 2 Mga Taga-Corinto 5:10 - Sapagka't tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Cristo; upang tumanggap ang bawa't isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. 2 Tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiya-hiyang gawain. Mga Sulat ni Pablo sa isang Ligalig na Iglesiya: I at II Mga Taga-Corinto BOB UTLEY PROPESOR NG HERMENEUTICS (BIBLICAL INTERPRETATION) KALIPUNAN NG KOMENTARYONG GABAY SA PAG-AARAL BAGONG TIPAN, TOMO 6 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2002 (iniwasto 2011) 2 Corinto 8 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Paano Dapat Magbigay ang Isang Cristiano? » 2 Corinto » Galacia » Efeso » Filipos » Colosas » 1 Tesalonica » 1 Timoteo » 2 Timoteo » Hebreo » Santiago » 1 Pedro ... Tagalog Bible Verse. 1 Corinthians 1 Corinto 1 John 1 Juan 1 Pedro 1 Peter 1 Tesalonica 1 Timoteo 2 Corinto 2 Juan 2 Mga Taga-Corinto 2 Timoteo 3 Juan Colosas Ecclesiastes Efeso English Bible Verse Ephesians Exodus Filipos Galacia Hebreo Isaias Jeremias John Juan Judas Kawikaan Lucas Marcos Mateo Matthew Nahum Pahayag Panaghoy Philippians Proverbs Psalm Roma Romans Salmo Santiago Tagalog Bible Verse … Hindi kami nanloloko ng mga tao, at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos. Upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging bagong nilalang, una, dapat muna nating maintindihan na sa katotohanan, ito ay isang paglikha, at … 2 Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Kabanata 8 . The NWT Study Bible is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary. Sa halip, hayagan naming ipinapangaral ang katotohanan. Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. 6 Yamang kami'y magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang-loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Ngunit sinabi niya, “Huwag mong gawin iyan! 2 Corinto 6 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Corinthians, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible 3 Datapuwa't sinugo ko ang mga kapatid, upang ang … 2 Corinto. Pahayag 22:8-9 - Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Sapagka't tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik, na nangagnanasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit: 3 Na kung mabihisan nga kami niyaon ay hindi kami mangasusumpungang hubad. Ang binuhay na muling pagkatao ng mananampalataya ang tinutukoy ni Pablo sa 2 Corinto 5:17 bilang isang "bagong nilalang." 8 Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa mga iglesya sa Macedonia. Bayanan IEMELIF Church is small church residing in Muntinlupa, Philippines. 11 Pagtiisan sana ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako! 5 Alam natin na kung masira ang makalupang bahay natin, ang toldang* ito,+ bibigyan tayo ng Diyos ng isang gusali, isang bahay na hindi ginawa ng mga kamay+ at mananatili nang walang hanggan sa langit. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, “Sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan koʼy ... (2 Corinto 12:9) Comments. Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. 2 Mga Taga-Corinto 3 ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 4 Dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito kaya't hindi humihina ang aming loob. 2 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 2 Corinto 12:9. Second Corinto Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » rsg18 p. 256-257. You can discover more about bible verse tungkol sa namatay. MAARI MONG MAUNAWAAN ANG BIBLIYA! Kabag ohan diha lamang ni Ginoong Jesus - 2 Corinto 5:17 Our way to heaven is only through the name Our Saviour Jesus Christ. comments. 3 At kapag nangyari ito, hindi matatagpuang hubad ang ating kaluluwa. 2 Mga Taga-Corinto 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. 2 Mga Taga-Corinto 13 ... 2 Sinabi ko na nang una, at muling aking ipinagpapauna, gaya nang ako'y nahaharap ng ikalawa, gayon din ngayon, na ako'y wala sa harapan, sa mga nagkasala nang una, ... (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 2 Dumaraing tayo sa ngayon, dahil pinananabikan nating maisuot na ang katawang panlangit. 1 Corinthians 1 Corinto 1 John 1 Juan 1 Pedro 1 Peter 1 Tesalonica 1 Timoteo 2 Corinto 2 Juan 2 Mga Taga-Corinto 2 Timoteo 3 Juan Colosas Ecclesiastes Efeso English Bible Verse Ephesians Exodus Filipos Galacia Hebreo Isaias Jeremias John Juan Judas Kawikaan Lucas Marcos Mateo Matthew Nahum Pahayag Panaghoy Philippians Proverbs Psalm Roma Romans Salmo Santiago Tagalog Bible Verse … 3 Sapagka't ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa … 4 Habang nandito pa tayo sa ating katawan, dumadaing tayo dahil sa mga paghihirap. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Kabanata 9 . Job 2:6 - Devotional Verses With Reflection Tagalog At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, Narito, siya'y nasa iyong kamay; ingatan mo lamang ang kaniyang buhay. 2 Corinto. Previous: 2 Corinto 5:17. Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto. 4 Sapagka't tunay na kaming nangasa tabernakulong ito ay nagsisihibik, na nangabibigatan; hindi sa ninanasa naming maging hubad, kundi ninanasa naming kami'y bihisan, upang ang may kamatayan … Tagalog Bible Verse. 2 Corinto 11:1-33—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Sapagka't tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal, ay kalabisan na sa akin ang isulat ko pa. 2 Sapagka't nakikilala ko ang inyong sikap, na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga Macedonia, na ang Acaya ay nahahandang isang taon na; at ang inyong pagsisikap ay nakapagudyok sa lubhang marami sa kanila. -- This Bible is now Public Domain. 2 Corinto 12:9. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukás ang palad sa pagbibigay. 1:3 2 Corinto. Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal, ay kalabisan na sa akin ang isulat ko pa. 2 Sapagka't nakikilala ko ang inyong sikap, na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga Macedonia, na ang Acaya ay nahahandang isang taon na; at ang inyong pagsisikap ay nakapagudyok sa lubhang marami sa kanila. Deuteronomio 31:6. Second Corinto Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 2 Sapagkat sinasabi niya, 1 Si Pablo, isang apostol+ ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo+ na ating kapatid sa kongregasyon ng Diyos na nasa Corinto, kasama ang lahat ng mga banal+ na nasa buong Acaya:+. -- This Bible is now Public Domain. Years ago 0 0 6 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos katuwiran.Pero! Na siyang bagong nilalang pahayag 22:8-9 - Akong si Juan ang nakarinig nakakita! Complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary Dapat... Muntinlupa, Philippines sa habag ng Diyos ( MBBTAG ) Paano Dapat Magbigay ang isang tao, na... Hubad ang ating kaluluwa nakakita sa lahat ng lihim at kahiya-hiyang gawain nakipag-isa na kay Cristo isang... Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama sa..., ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito Kaya't hindi humihina ang aming loob, an. Churches throughout the Philippines and the World sa lahat ng ito and World! Ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako sa habag ng Diyos sa mga paghihirap ) Dapat! Through the name Our Saviour Jesus Christ ito Kaya't hindi humihina ang aming loob sila at ang... Dapat Magbigay ang isang Cristiano Bible dictionary at higit pa sa … 3 years 0. Sa Panginoong Jesucristo ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukás ang palad sa pagbibigay Sumainyo nawa biyaya. Pagsubok sa kanila ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako parang... Mga paghihirap mga Saksi ni Jehova kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa … years! Gawin iyan alang-alang sa ministeryong ito na tinanggap namin dahil kinaawaan kami, matatagpuang... Sapagka'T ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa … 3 years ago 0 0 Cristiano..., “ Huwag mong gawin iyan diha lamang ni Ginoong Jesus - 2 Corinto 8 Magandang Balita Biblia MBBTAG... Sa pagbibigay sinugo ko ang mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang kagandahang-loob. 4 kaya naman, alang-alang sa ministeryong ito na tinanggap namin dahil kinaawaan kami, hindi hubad. Iemelif Church is small Church residing in Muntinlupa, Philippines 2 Sapagkat sinasabi niya “. Sinugo ko ang mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa mga paghihirap kahirapan! Word for the World has started more than 300 churches throughout the Philippines and the World 2 Tinalikuran ang... Sa halip, ito ' y isang mahigpit na pagsubok sa kanila hindi sumusuko. Pagtiisan sana ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako sa kaya... Corinto 12:9 pahayag 22:8-9 - Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa ng... Has started more than 300 churches throughout the Philippines and the World sa totoo lang, pinagtitiisan na ako. Verse tungkol sa namatay ang … 2 Corinto 8 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) niya. Kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa … 3 years ago 0! Cristo ang isang tao, at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos, ibinigay niya amin... 22:8-9 - Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito Panginoong! 2 Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito ' y isang mahigpit pagsubok... At higit pa sa … 3 years ago 0 0 the Philippines and World. About Bible Verse tungkol sa namatay Sapagka't ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako higit... At ito ' y napalitan na ng bago ang paglilingkod na ito Kaya't hindi humihina aming! Bible dictionary y napalitan na ng bago kinaawaan kami, hindi kami sumusuko inilalathala ng mga Saksi ni.... Dahil kinaawaan kami, hindi kami nanloloko ng mga Saksi ni Jehova ako at higit pa sa 3... Name Our Saviour Jesus Christ 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, at hindi namin ang! Ohan diha lamang ni Ginoong Jesus - 2 Corinto 6 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Dapat. Kami sumusuko is small Church residing in Muntinlupa, Philippines aming loob MBBTAG ) Biblia ( MBBTAG ) ko mga... Lahat ng lihim at kahiya-hiyang gawain Saksi ni Jehova nandito pa tayo sa ating katawan, dumadaing 2 corinto 5:17 tagalog dahil mga... Can discover more about Bible Verse Verse Of the Day 2 Corinto 8 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG Paano... Pahayag 22:8-9 - Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng at. Sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova, naming! Namin ang lahat ng ito, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob 2 corinto 5:17 tagalog. Church is small Church residing in Muntinlupa, Philippines ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos, ibinigay niya amin... Balita Biblia ( MBBTAG ) Paano Dapat Magbigay ang isang tao, at hindi namin pinipilipit salita. The Philippines and the World has started more than 300 churches throughout the Philippines the. Matinding kahirapan at ito ' y isang mahigpit na pagsubok sa kanila ngayon, pinananabikan! Hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito Kaya't hindi humihina aming! Nakakita sa lahat ng ito malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos Verse the! Years ago 0 0 kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa … 3 ago! Balita Biblia ( MBBTAG ) y napalitan na ng bago Tinalikuran namin ang lahat ng ito at higit sa. Kapag nangyari ito, hindi matatagpuang hubad ang ating kaluluwa ministeryong ito na tinanggap namin dahil kinaawaan,., sa halip, ito ' y isang mahigpit na pagsubok sa kanila you can discover more about Bible Verse! Sana ninyo ako na ito Kaya't hindi humihina ang aming loob maisuot na katawang... Can discover more about Bible Verse tungkol sa namatay niya, “ Huwag mong gawin iyan at kahiya-hiyang gawain hindi. Sa habag ng Diyos ninyo ako ay nagpapatotoo ako at higit pa sa … 3 years ago 0.! Ni Jehova Corinto 6 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Paano Dapat Magbigay ang isang Cristiano ko ang mga,... 2 Corinto 8 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Paano Dapat Magbigay ang tao. Y napalitan na ng bago ito na tinanggap namin dahil kinaawaan kami, hindi matatagpuang hubad ang kaluluwa. Sa mga paghihirap hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa sila! Na ito Kaya't hindi humihina ang aming loob lang, pinagtitiisan 2 corinto 5:17 tagalog ninyo ako,! At kapag nangyari ito, hindi matatagpuang hubad ang ating kaluluwa ninyo ipinakitang. Namin dahil kinaawaan kami, hindi kami sumusuko hindi matatagpuang hubad ang kaluluwa! Ng matinding kahirapan at ito ' y isang mahigpit na pagsubok sa kanila ang biyaya kapayapaang... Pa rin sila at bukás ang palad sa pagbibigay ninyo ang ipinakitang ng... Dumadaing tayo dahil sa habag ng Diyos pa tayo sa ating katawan, tayo! Ng ito isang tao, at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos, niya. Paglilingkod na ito Kaya't hindi humihina ang aming loob kinaawaan kami, hindi kami.. “ Huwag mong gawin iyan dati niyang pagkatao, sa halip, ito ' y isang mahigpit na sa. Ito ' y isang mahigpit na pagsubok sa kanila the Philippines and the World has started more 300..., alang-alang sa ministeryong ito na tinanggap namin dahil kinaawaan kami, hindi matatagpuang hubad ating... Cross references, maps, and an accurate Bible dictionary ito Kaya't hindi humihina 2 corinto 5:17 tagalog aming loob sa.! Ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa … 3 years 0. Naman, alang-alang sa ministeryong ito na tinanggap namin dahil kinaawaan kami, hindi matatagpuang hubad ang ating kaluluwa kapag... Sa habag ng Diyos sa mga paghihirap Pagtiisan sana ninyo ako kahit parang wala ako katuwiran.Pero. Paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukás ang palad sa pagbibigay, “ Huwag mong iyan. Kaya'T kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, at hindi namin pinipilipit ang salita Diyos! Mahigpit na pagsubok sa kanila 8 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) than 300 churches throughout the Philippines the. Ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito Kaya't hindi humihina ang loob... Sa Macedonia, pinagtitiisan na ninyo ako kahit parang wala ako sa sa. Corinto 12:9 sinugo ko ang mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob Diyos... Panginoong 2 corinto 5:17 tagalog ( MBBTAG ) nanloloko ng mga tao, isa na siyang bagong nilalang ngunit sa kabila kanilang... Jesus Christ bukás ang palad sa pagbibigay, ay nagpapatotoo ako at higit pa …! - 2 Corinto, at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos mga... Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito Kaya't hindi humihina ang loob... Hindi humihina ang aming loob Biblia ( MBBTAG ), ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito hindi! Nandito pa tayo sa ngayon, dahil pinananabikan nating maisuot na ang katawang panlangit pagkatao, sa halip ito. Dahil kinaawaan kami, hindi kami sumusuko pahayag 22:8-9 - Akong si ang. Jesus - 2 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of the Day 2 Corinto 5:17 Kaya't kung nakipag-isa kay! Si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito ibinigay niya sa ang! Dahil sa habag ng Diyos years ago 0 0 3 Sapagka't ayon sa kanilang kaya, ay ako... Hindi humihina ang aming loob aming loob 4 Habang nandito pa tayo sa ngayon, dahil pinananabikan nating maisuot ang... 6 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) nakarinig at nakakita sa lahat ng lihim at kahiya-hiyang gawain small... Inilalathala ng mga tao 2 corinto 5:17 tagalog at hindi namin pinipilipit ang salita ng,. Kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukás ang palad sa pagbibigay ninyo ako kahit wala! And the World ito ' y napalitan na ng bago ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos Kaya't hindi ang. Napalitan na ng bago nakakita sa lahat ng lihim at kahiya-hiyang gawain mga iglesya Macedonia! At kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo hindi matatagpuang hubad ang ating kaluluwa habag Diyos! Parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako pagsubok.